HANGİ KURULUŞLAR ACİL DURUM PLANI, RİSK ANALİZLERİ VE ÇALIŞANLARINA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ ALDIRMALIDIR

BY IN GENEL HANGİ KURULUŞLAR ACİL DURUM PLANI, RİSK ANALİZLERİ VE ÇALIŞANLARINA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİ ALDIRMALIDIR için yorumlar kapalı

30 Haziran 2012 tarihinde 28339 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10, 11, 12 ve 17. maddeleri uyarınca,  01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere, çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işverenler, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini korumak, sürdürmek ve geliştirmesi amacıyla;

  1. Risk Analizleri,
  2. Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım,
  3. Tahliye,
  4. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, hazırlatmak ve çalışanlarına bu eğitimleri aldırmakla yükümlüdür.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere, 6331 sayılı Kanunun 26.maddesi gereğince,

  1. Risk değerlendirmesi yaptırmayan işverene 3.000 TL (Üç bin lira), aykırılığın devam ettiği her ay için 4.500 TL (Dört bin beş yüz lira),
  2. 11 ve 12. madde hükümlerine (Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım, Tahliye planları hazırlatma) aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1.000TL (Bin lira), aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
  3. Çalışanlarına “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri” aldırmayan işverene her bir çalışan için 1.000TL ( bin lira) idari para cezası verilir.
  4. Söz konusu yükümlülükler tek bir kişi bile çalıştıran iş yerlerini ve işverenleri de kapsaması açısından son derece önemlidir.

Comments are closed.