İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİMİZ

Arel İş Sağlığı ve İş Güvenliği, firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ veya ‘iş güvenliği genel danışmanlığı’ sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı hem de belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.

İş güvenliği genel danışmanlık hizmetlerimiz ise iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesinin yanı sıra işletmenizin iş güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu uygulamalar ele alınmaktadır. İş güvenliği genel danışmanlık sözleşmesi ile iş güvenliği uzmanı personelimizin yanı sıra konusunda tecrübeli değişik mühendislik branşlarındaki personelimizce sizlere sağlanacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

 • Acil Durum Planı ve Tahliye Talimatın Hazırlaması,

Acil durumlarla mücadele için işyerinin tüm özelliklerini dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip olması ve ADP hazırlanması,

 • Risk Değerlendirme ve Analizlerin Hazırlanması,

Risk değerlendirmesi yapılırken:

 • Belirli risklerden etkilenecek çalışanların,
 • Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
 • İşyerinin tertip ve düzeni göz önünde bulundurulması,
 • Risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanın belirlenmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılması.
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,

İşe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde alınması gerekir.  Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 • Eğitim Planı hazırlamak,
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek,
 • İşyeri iç yönetmeliği,
 • İSG el kitapları hazırlanması,
 • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak,
 • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek,
 • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek,
 • OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi,

Tüm sektörlerde iş güvenliği hizmetlerimiz devam etmektedir.