İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

BY IN KANUNLAR, MEVZUAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU için yorumlar kapalı

11647     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU     Kanun Numarası                       : 6331 Kabul Tarihi                              : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 30/6/2012     Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5 Cilt : 52     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı

CONTINUE READING …

İŞ KANUNU

BY IN KANUNLAR, MEVZUAT İŞ KANUNU için yorumlar kapalı

  İŞ KANUNU   Kanun Numarası                     : 4857 Kabul Tarihi                            : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih :  10/6/2003  Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5 Cilt : 42       BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin

CONTINUE READING …

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

BY IN KANUNLAR, MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU için yorumlar kapalı

  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU     Kanun Numarası                         : 5510 Kabul Tarihi                                 : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete                : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur                     : Tertip : 5  Cilt : 45       BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar   Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel

CONTINUE READING …

TÜRK BORÇLAR KANUNU

BY IN KANUNLAR, MEVZUAT TÜRK BORÇLAR KANUNU için yorumlar kapalı

KANUN TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098                                                                                                Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. 2. İkinci derecedeki noktalar MADDE

CONTINUE READING …

PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK

BY IN MEVZUAT, TÜZÜKLER PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK için yorumlar kapalı

  PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.11.1973,   No : 7/7551 Dayandığı Kanunun Tarihi            : 25.8.1971,  No : 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 24.12.1973,   No : 14752 Yayımlandığı Düsturun Tertibi      : 5,   Cildi: 13,   S. 371   BİRİNCİ KISIM Kapsam ve

CONTINUE READING …

MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

BY IN MEVZUAT, TÜZÜKLER MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK için yorumlar kapalı

  MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE  İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 13.8.1984,  No : 84/8428 Dayandığı Kanunun Tarihi            : 25.8.1971,  No : 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 22.10.1984,   No : 18553 Yayımlandığı Düsturun Tertibi      : 5, Cildi : 24, S. 2024  

CONTINUE READING …

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

BY IN MEVZUAT, TÜZÜKLER YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ için yorumlar kapalı

  YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.7.1974,    No : 7/8602 Dayandığı Kanunun Tarihi             : 25.8.1971,     No : 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.9.1974,     No : 15004 Yayımlandığı Düsturun Tertibi      : 5, Cildi: 13,   S. 2614 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1 – İş Kanunu kapsamına

CONTINUE READING …

RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

BY IN MEVZUAT, TÜZÜKLER RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ için yorumlar kapalı

RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Resmi Gazete Tarih/ Sayı: 07.09.1985/ 18861 BİRİNCİ KISIM- Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM- Kapsam, Terimler ve Kısaltmalar Kapsam Madde 1- İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişilerce uyulması gereken kurallar bu Tüzükte gösterilmiştir. Özgül aktivitesi gram başına 0.002

CONTINUE READING …

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BY IN MEVZUAT, YÖNETMELİKLER ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ için yorumlar kapalı

Resmi Gazete Tarihi: 05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28550 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş amacını, oluşumunu, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 20/6/2012

CONTINUE READING …