Acil Durum Yönetmeliği

BY IN BASINDA BİZ NO COMMENTS YET , , ,

AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı İş’te Güvenlik programının bu bölümünde”Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” konuşuluyor: Yönetmelik hangi iş yerlerini kapsıyor? Acil durum halleri Acil durum planı ekipmanları Acil durum planları İş yerinde güvenli yer oluşturma İşverenin yükümlülükleri

İş Güvenliği Kanunu

BY IN GENEL NO COMMENTS YET

AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı İş’te Güvenlik programının bu bölümünde İş Güvenliği Kanunu ele alınıyor. Programda; kanunun amacı, kanunun kapsadığı iş yerleri, işverenin yükümlülükleri, işyerlerinin tehlike sınıflandırmaları, yaptırılması gereken sağlık gözetimleri, çalışanların yükümlülükleri, çalışan temsilcisi konuları konuşuluyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

BY IN BASINDA BİZ NO COMMENTS YET , ,

AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı İş’te Güvenlik programının bu bölümünde “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ele alınıyor. Programda; yönetmeliğin amacı, işverenin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği kayıtlarına ilişkin işveren yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çalışanların hakları ve yükümlülükleri, OSGB birimleri konuları irdeleniyor.

Devlet Desteği

BY IN BASINDA BİZ NO COMMENTS YET , ,

AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı İş’te Güvenlik programının bu bölümünde “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesiyle İlgili Yönetmelik” ele alınıyor. Programda; yönetmeliğin amacı, yönetmelikten hangi iş yerleri yararlanabilir, destek bedellerinin tespiti, başvuru nasıl yapılıyor, ödemeler nasıl alınıyor konuları işleniyor.

İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Yönetmelik

BY IN BASINDA BİZ NO COMMENTS YET ,

AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı “İş’te Güvenlik” programının bu bölümünde “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” ele alınıyor. Programda; iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu, iş güvenliği uzmanı konusunda işverenin yükümlülükleri, iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, görevleri ve görevlendirmeleri, iş güvenliği uzmanlarının sınıflandırması, yükümlülükleri, iş güvenliği uzmanlarının

CONTINUE READING …

Risk Değerlendirmesi

BY IN BASINDA BİZ NO COMMENTS YET , ,

AREL OSGB’den A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Muharrem Coşkun’un değerli yorumlarıyla katıldığı İş’te Güvenlik programının bu bölümünde “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” ele alınıyor. Programda; iş yerlerinde risk analizi yapma zorunluluğu, işverenin yükümlülükleri, risk değerlendirme ekibi nasıl olmalıdır, risk değerlendirmesi nasıl yapılır, iş yerinde tehlike nasıl tespit edilir, risk değerlendirmelerinin geçerlilik süresi

CONTINUE READING …

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

BY IN KANUNLAR, MEVZUAT İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU için yorumlar kapalı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

11647     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU     Kanun Numarası                       : 6331 Kabul Tarihi                              : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 30/6/2012     Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5 Cilt : 52     BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı

CONTINUE READING …

İŞ KANUNU

BY IN KANUNLAR, MEVZUAT İŞ KANUNU için yorumlar kapalı

  İŞ KANUNU   Kanun Numarası                     : 4857 Kabul Tarihi                            : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete          : Tarih :  10/6/2003  Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5 Cilt : 42       BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin

CONTINUE READING …

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

BY IN KANUNLAR, MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU için yorumlar kapalı

  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU     Kanun Numarası                         : 5510 Kabul Tarihi                                 : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete                : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur                     : Tertip : 5  Cilt : 45       BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar   Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel

CONTINUE READING …

TÜRK BORÇLAR KANUNU

BY IN KANUNLAR, MEVZUAT TÜRK BORÇLAR KANUNU için yorumlar kapalı

KANUN TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098                                                                                                Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması I. İrade açıklaması 1. Genel olarak MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. 2. İkinci derecedeki noktalar MADDE

CONTINUE READING …